Haarkleur en kleurvererving bij IJslanders

De kleurgroep zilverappel ontstaat door het effect van het op het Silver dapple-locus gelegen dominante allel ZZ op zwart pigment; met rood pigment doet ZZ niets. Met andere woorden: zilverappel beïnvloedt alle kleuren met zwarte points (zowel de basiskleuren als de daarvan afgeleide verdunde en wildkleuren), en een vos draagt een eventuele zilverappelfactor onzichtbaar bij zich.

De mate waarin het zilverappel-effect zichtbaar is, verschilt sterk van paard tot paard. Bij zilverappel zwart krijgt het lichaam een kleur die kan variëren van flets, grauw bruin, vaak met een sterke appeling, tot blauwachtig grijs of diep chocoladebruin. Een zilverappel bruin dier behoudt zijn roodbruine lichaamskleur. Bij zilverappel kunnen de points nagenoeg zwart zijn, maar ze zijn kunnen ook verbleekt zijn tot een grijsachtige of vlasblonde, soms bijna witte kleur. Met een verdunde kleur of een wildkleur als ondergrond is de aanwezigheid van zilverappel soms nauwelijks zichtbaar. Dieren met zowel de wildkleur- als de zilverappelfactor behouden hun primitieve kenmerken.

Schematisch ziet één en ander er als volgt uit:

  ZzZz ZZ
AA—E+ bruin zilverappel bruin
——EeEe vos vos
AaAaE+ zwart zilverappel zwart

« vorige | volgende »