De zoötechnische aspecten van loopstallen voor paarden

Geraadpleegde literatuur


Aandoeningen van het digestie-apparaat; Vakgroep Inwendige Ziekten en Voeding der Grote Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht, Ndl. 1987, Hfdst. 9.

Aandoeningen van de huid; Vakgroep Inwendige Ziekten en Voeding der Grote Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht, Ndl. 1990, pp. 19-20.

Aandoeningen van het respiratie-apparaat; Vakgroep Inwendige Ziekten en Voeding der Grote Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht, Ndl. 1986, pp. 55-60.

Anneveld, H.; Efficiëntie en welzijn. Nieuw proefbedrijf in belang van kleine paardenhouder; Boerderij, 80 (46) 1995, pp. 34-35.

Brazil, T.J.; Isolation of equine infectious cases; Equine Vet. Educ., 7 (4) 1995, pp. 220-224.

Clarke, A.F.; A review of environmental and host factors in relation to equine respiratory disease; Equine Vet. J., 19 (5) 1987, pp. 435-441.

Clarke, A.F. and T.M. Madelin; The relationship of air hygiene in stables to lower airway disease and pharyngeal lymphoid hyperplasia in two groups of Thoroughbred horses; Equine Vet. J., 19 (6) 1987, pp. 524-530.

Dwyer, R.M.; Foal management, disinfection and hygiene; in: The health of horses; edited by D.G. Powell and S.G. Jackson; Longman Scientific & Technical, Harlow, U.K. 1992.

Emery, L., J. Miller and N. van Hoosen; Horseshoeing theory and hoof care; Lea & Febiger, Philadelphia, U.S.A. 1977.

Eysker, M.; Paardachtigen; in: Wormen en wormziekten bij mens en huisdier; onder redactie van P.G. Janssens, J. Vercruysse en J. Jansen; Samsom Stafleu, Alphen a/d Rijn, Ndl. 1989, Hfdst. 25.

Fleege, G.; Verhalten von Pferden bei individueller Freßplatzzuweisung in Gruppenverhaltung; in: Aktuelle Arbeiten zur artgemäßen Tierhaltung; Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, Darmstadt, Dld. 1990, schrift 344, pp. 128-139.

Haagsma, J.; Endosporenvormende Gram-positieve staafjes en coccen (sectie 13); in: Bacteriële ziekten en mycotische aandoeningen bij dieren; onder redactie van J.L. Cornelisse; tweede, geheel herziene druk, Wetenschappelijke uitgeverij Bunge, Utrecht, Ndl. 1993, Hfdst. 10.

Hermans, W.A.; Hoefverzorging en hoefbeslag; 2e herziene uitgave, Groene reeks, Uitgeverij Terra, Zutphen, Ndl. 1987, Inl., Hfdst. X.

Houghton Brown, J. and V. Powell-Smith; Horse and stable management; 2nd ed., Blackwell Scientific Publications, London, U.K. 1994, Ch. 10.

Houpt, K.A.; New perspectives on equine stereotypic behaviour; Equine Vet. J., 27 (2) 1995, pp. 82-83.

Houpt, K.A. and T.R. Wolski; Stability of equine hierarchies and the prevention of dominance related aggression; Equine Vet. J., 12 (1) 1980, pp. 15-17.

Huisvesting en verzorging; Vakgroep Bedrijfsdiergeneeskunde en Voortplanting, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht, Ndl. 1993, pp. 94-96, 166-167.

Kilby, E.; Maximum security; Equus 194, 1993, pp. 46-55.

Knaap, J. en H. Bouwman; Gezond, gezellig, goedkoop; Boerderij, 77 (20) 1992, pp. 40-41.

Koenen, M.J. en J.B. Drewes; Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal; Wolters-Noordhoff, Groningen, Ndl. 1974.

Kolenbrander, G.J. en L.C.N. de la Lande Cremer; Stalmest en gier. Waarde en mogelijkheden; H. Veenman & Zonen N.V., Wageningen, Ndl. 1967, Hfdst. IV.

Kolter, L.; Social relationships between horses and its influence on feeding activity in loose housing; in: Proceedings of the international congress on applied ethology in farm animals; Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, Darmstadt, Dld. 1984, pp. 151-155.

Kurtz, A.; Handhabung von Pferden bei Gruppenauslaufhaltung; in: Aktuelle Arbeiten zur artgemäßen Tierhaltung; Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, Darmstadt, Dld. 1979, schrift 254, pp. 79-87.

Leech, J.F.; Housing and ventilation; in: The health of horses; edited by D.G. Powell and S.G. Jackson; Longman Scientific & Technical, Harlow, U.K. 1992, Ch. 5.

Maton, A. m.m.v. J. Daelemans; De huisvesting van dieren; 2e, herwerkte uitg., Rijksstation voor Landbouwtechniek, Merelbeke, Belg. 1976.

Paardenhouderij praktisch bekeken; onder redactie van ing. J. van Eldik; Proefstation voor de rundvee-, schapen- en paardenhouderij, Lelystad, Ndl. 1986.

Piotrowski, J.; Zum Einfluß der Raumstruktur auf das Verhalten von Pferden in Auslaufhaltung; in: Aktuelle Arbeiten zur artgemäßen Tierhaltung; Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, Darmstadt, Dld. 1983, schrift 299, pp. 117-128.

Piotrowski, J.; Tiergerechte Pferdehaltung: Mehrraum-Pferdeauslaufhaltung mit individueller Vorratsfütterung; in: Aktuelle Arbeiten zur artgemäßen Tierhaltung; Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, Darmstadt, Dld. 1988, schrift 336, pp. 150-162.

Pirkelmann, H., M. Schäfer und H. Schulz; Pferdeställe und Pferdehaltung; Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, Dld. 1976.

Pirkelmann, H.; Verhalten von Pferden an rechnergesteuerten Futterautomaten; in: Aktuelle Arbeiten zur artgemäßen Tierhaltung; Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, Darmstadt, Dld. 1990, schrift 344, pp. 116-127.

Prince, D.; Stable vices; in: S. McBane; Behaviour problems in horses; David & Charles, New Abbot, London, U.K. 1987.

Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, M.M., C. van Maanen en G.J. Binkhorst; Neurologische vorm van rhinopneumonie bij het paard; Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 120 (10) 1995, pp. 311-312.

Smith, P.C.; The design & construction of stables; J.A. Allen & Co. Ltd., London, U.K. 1967.

Spek, M. van der en J. Knaap; Groep vervangt de merrie. Ervaringen van het proefbedrijf met het spenen van veulens; In de Strengen, (19) 1995, pp. 20-21.

Sweeting, M.P., C.E. Houpt and K.A. Houpt; Social facilitation of feeding and time budgets in stabled ponies; J. Anim. Sci. 60 (2) 1985, pp. 369-374.

Syllabus heelkunde; Vakgroep Algemene Heelkunde en Heelkunde der Grote Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht, Ndl. 1994.

Tas, P.; De beïnvloeding van COPD bij het paard door zoötechnische maatregelen; Vakgroep bedrijfsdiergeneeskunde en voortplanting, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht, Ndl. 1998.

Veulenziekten; Vakgroep Inwendige Ziekten en Voeding der Grote Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht, Ndl. 1994, pp. 25-27.

Voortplanting paard; Vakgroep Bedrijfsdiergeneeskunde en Voortplanting, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht, Ndl. 1980, pp.45-48.

Vriese, L. de; Gram-positieve kokken (sectie 12); in: Bacteriële ziekten en mycotische aandoeningen bij dieren; onder redactie van J.L. Cornelisse; tweede, geheel herziene druk, Wetenschappelijke uitgeverij Bunge, Utrecht, Ndl. 1993, Hfdst. 9.

Waring, G.H.; Horse behavior. The behavioral traits and adaptations of domestic and wild horses, including ponies; Noyes Publications, Park Ridge, New Jersey, U.S.A. 1983.

« vorige | volgende »