Paardenboeken besproken

Boeken zijn niet goedkoop, en toen ik eenmaal besloten had mij wat verder te gaan verdiepen in "Natural Horsemanship" wilde ik mijn geld dan ook graag goed besteden, en het boek kopen van de "goeroe" wiens gedachtengoed en methode het best aansloot bij mijn belevingswereld en rijstijl. Maar het viel niet mee om een keuze te maken. Om mij daarin wat te ondersteunen heb ik toen dit boekje aangeschaft. Ik kan het iedereen aanraden die de weg naar een betere communicatie met zijn paard wil inslaan, maar niet weet of hij links- of rechtsaf moet.

"Het paard als partner" is een prettig leesbaar werkje dat inzicht geeft in de theorieën van Monty Roberts, Pat Parelli, Klaus Ferdinand Hempfling, Linda Tellington-Jones, Sally Swift en Emiel Voest, zonder daarover een oordeel te vellen. Zo kun je als lezer zelf bepalen welke "paardenfluisteraar" je het meest aanspreekt. Achter in het boekje is informatie opgenomen over waar in Nederland je Natural Horsemanship-cursussen kunt volgen, en komen ruiters, trainers en instructeurs uit verschillende takken van de paardensport aan het woord over hun ervaringen met Natural Horsemanship.


Elma Middel en Marike Coverdale
Tirion Uitgevers bv, Baarn
© 1999 voor de Nederlandse taal: Tirion Uitgevers bv, Baarn
Derde, herziene druk 2003
ISBN 90 5210 494 8

« vorige | volgende »