De zoötechnische aspecten van loopstallen voor paarden

Samenvatting

De loopstal is een systeem voor groepshuisvesting van dieren, dat ook voor paarden in gebruik is. Om te weten te komen wat de voor- en nadelen zijn van het houden van paarden in loopstallen, welke problemen er bij optreden en of, en zo ja, hoe deze opgelost worden, is in deze scriptie een inventarisatie gemaakt van literatuurgegevens over, en praktijkervaringen van paardenhouders met loopstallen voor paarden.

Loopstallen zijn er in alle soorten en maten: groot, klein, gesloten, met open front, met vrije uitloop, voor paarden, voor pony's, voor grote groepen en voor kleine groepen. De meeste loopstallen zijn potstallen. Ruwvoer wordt er meestal aan een voerhek met metalen, verticale spijlen verstrekt. Paarden kunnen zich soms ernstig verwonden aan een dergelijk voerhek. Dat kan echter met tamelijk eenvoudige voorzieningen voorkomen worden.

De rangorde die ontstaat binnen een groep paarden zou tot voedernijd kunnen leiden, met name bij de krachtvoeropname. In de praktijk blijkt dit erg mee te vallen; voedernijd is met eenvoudige maatregelen in de hand te houden. De rangorde maakt wel dat de paardenhouders in het toevoegen van nieuwe paarden aan bestaande groepen de nodige terughoudendheid en voorzichtigheid betrachten.

De punten waarop de loopstal verschilt van individuele huisvesting zouden de gezondheid van de paarden die er gehouden worden kunnen be´nvloeden, sommige in positieve zin (het frisse klimaat in een open loopstal, de grote bewegingsvrijheid), andere in negatieve (de potstalbodem, het nauwe contact tussen de paarden). De praktijk wijst uit dat er in loopstallen weinig gezondheidsproblemen zijn.

Het houden van paarden in loopstallen biedt voordelen aan mens en dier. Het paard krijgt de mogelijkheid tot sociaal contact en kan zelf in zijn behoefte aan beweging voorzien, terwijl de eigenaar er arbeid, tijd en geld mee bespaart.

« vorige | volgende »